Media

....

Aktualności - Raciąż

Karta Dużej Rodziny

04.07.2014
0 0 0 0
Raciąż


 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dla rodzin dostępna jest na: rodzina.gov.pl. Lista jest  aktualizowana na bieżąco.

 

Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

 

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 11 listopada 20, 09-140 Raciąż w godzinach pracy ośrodka.