Media

....

Aktualności - Raciąż

Nowa ustawa o zbiórkach publicznych od 18 lipca 2014

10.07.2014
0 0 0 0
Raciąż

Najważniejsze z wprowadzanych zmian to:  • Obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

  • Pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej – decyzje wydawane przez różne organy administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl.

  • Zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy, z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;

  • Wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiorki.gov.pl;

  • Zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty online) można będzie prowadzić bez dodatkowych formalności – nowa ustawa dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach publicznych;

  • Obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych – zniesiona zostanie opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.