Media

....

Aktualności - Raciąż

Przetarg - DOSTAWA POSPÓŁKI NA DOŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH W GMINIE RACIĄŻ W 2014 r.

18.06.2014
0 0 0 0
Raciąż


Przedmiotem zamówienia jest dostawa pospółki, na dożwirowanie dróg gminnych w Gminie Raciąż w 2014 r. (wraz z załadunkiem pospółki, transportem i rozładunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego).

Przewidywana ilość pospółki - ok. 7850   m3.

Materiał będący przedmiotem dostawy zapewnia Wykonawca.

 

Wymagania – wg normy PN – B-02480:1986; charakteryzujący się zawartością sumy frakcji piaskowej i żwirowej pomiędzy 10 a 50 %.

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 14212210-5 Mieszanka piasku i żwiru

 

UWAGA : Podana ilość może ulec zmianie. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczone ilości materiału oraz koszty wskaźnikowe za jeden metr sześcienny pospółki podany w ofercie.