Media

....

Aktualności - Raciąż

Przetarg - Malowanie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie

17.06.2014
0 0 0 0
Raciąż

Przedmiotem zamówienia jest:

Malowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Starym Gralewie.
Planowane roboty budowlane stanowią miedzy innymi:

Odświeżenie wszystkich pomieszczeń na ostatnim piętrze szkoły, klatek schodowych oraz szatni poprzez szpachlowanie spękań i zacieków na ścianach i sufitach oraz dwukrotne malowanie farbą emulsyjną i olejną (lamperie). Należy również obsadzić kratki wentylacyjne z regulacją, pomalować ościeżnice drzwi, rury c.o. i balustrady na klatkach schodowych.

Szczegółowy zakres robót określony jest w opisie przedmiotu zamówienia - ogólnej charakterystyce obiektu, przedmiarach robót.

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45.44.210.00-8 Roboty malarskie