Media

....

Aktualności - Naruszewo

Spotkania opłatkowe

23.12.2009
0 0 0 0
Naruszewo

Uroczystości wigilijne w Gminie Naruszewo

Grudzień to czas spotkań i życzeń bożonarodzeniowych, uroczystych Wigilii, dzielenia się opłatkiem oraz wpólnego śpiewania kolęd. W naszej gminie spotkania opłatkowe zorganizowano w Skarszynie, w Sobanicach i w Naruszewie.

W czwartek, 17 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skarszynie. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Naruszewo Pani Beata Pierścińska oraz radna powiatu płońskiego Pani Anna Dumińska - Kierska.
W piątek, 18 grudnia o godz. 1100 w Szkole Podstawowej w Sobanicach zorganizowano spotkanie opłatkowe dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Naruszewo połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Naruszewo Pani Beata Pierścińska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Salak oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku Pan Antoni Czapski. Pani Wójt przedstawiła wykonanie budżetu w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa >>zobacz<<  oraz ustalono terminy walnych zebrań sprawozdawczych (29.01.2010r. - Radzymin, Postróże, Naruszewo, Strzembowo oraz 05.02.2010r. - Kozarzewo, Zaborowo, Sosenkowo, Żukowo, Sobanice). 
W sobotę, 19 grudnia o godz.1300 zrzeszeni w Kole Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Naruszewie spotkali się na uroczystej Wigilii. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Naruszewo Pani Beata Pierścińska oraz proboszcz parafii pw. Św. Tekli w Naruszewie ks. Sławomir Stefański. Były życzenia, opłatek, poczęstunek oraz wspólne śpiewanie kolęd >>zdjęcia<<


Autor: Mariusz Piątkowski
Źródło: www.naruszewo.pl