Media

....

Aktualności - mazowieckie

Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego...

  Adam Wysocki ma 9 lat choruje od stycznia 2011 na ostrą białaczkę szpiku kostnego. Choroba jest ciężka i przewlekła, samo leczenie bez przeszczepu będzie trwało 10 miesięcy. Adaś musi przebywać w szpitalu, ze względu na konieczn...

Przedmiotem zamówienia jest budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na działce oznaczonej nr ewid 181/3 w miejscowości Koziebrody. Wykaz głównych robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania: -Wiat...

  Zakres robót do wykonania: Wymiana istniejącego orynnowania PCV na systemowe blaszane 150/100 z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z inwestorem. Obecne rynny znajdują się w złym stanie technicznym nie spełniającym funkcji ...

  Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!   Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmi...

MARSZ GWIAŹDZISTY pieszo, konno, kajakiem, rowerem przez powiat płoński 31 maja 2014   Spędź aktywnie wolny czas!  Musisz tam być z nami!   Starostwo Powiatowe w Płońsku zaprasza miłośników turystyki do udzia...

  O G Ł O S Z E N I E PAŃSTWOWEGO  POWIATOWEGO  INSPEKTORA  SANITRANEGO w PŁOŃSKU     OBOWIĄZEK   REJESTRACJI   PRODUKCJI   PIERWOTNEJ   Państwowy Powiatowy Inspektor Sani...

08.05.2014

XXXVII Sesja Rady Gminy Raciąż

Raciąż

      Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVII Sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się dnia 21 maja 2014 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Jaworski  ...

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Nr 301060W w miejscowości WĘPIŁY od km 0+000 do km 1+133,50 o długości 1133,50 m. Wykaz głównych robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania: 1. Roboty przygotowawcz...

  Dzieci z Ośrodka Edukacji Przedszkolnej w Starym Gralewie uczestniczyły w akademii z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wykonywały prace plastyczne związane z tematem: - „flaga Polski” – wydzieranka z papieru - &b...

    „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodar...

  „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka &bdquo...

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje...

18.04.2014

Akcja szczepienia lisów!

Raciąż

...

16.04.2014

Kolejny numer Głosu Raciąża

Raciąż

         Ukazał się kolejny numer Głosu Raciąża. Tradycyjnie gazeta w wydaniu papierowym dostępna jest w Urzędzie Gminy oraz w wydaniu elektronicznym w zakład...

Projekt ,,Sukces zaczyna się w przedszkolu" – projekty konkursowe realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Fund...