Media

....

Aktualności - mazowieckie

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE LOKAL OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W UNIECKU DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.        W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W OPARCIU O ART. 27 USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R...

Dotyczy: projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż’’ nr POIG.08.03.00-14-092/12 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej...

  Uprzejmie informuję, że w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu w ramach Publicznej Szkoły Policealnej prowadzony jest kierunek kształcenia:   TURYSTYKA WIEJSKA (4 semestry nauki), Pragnę poinfor...

  W ramach X Międzynarodowych Dni ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” ‘2014 organizowany jest, dla szkół ponadpodstawowych z Mazowsza, VII Mazowiecki Konkurs Plastyczny „O...

Szanowni Państwo,   Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 31 marca do 30 kwietnia 2014 r. odbędzie się nabó...

27.03.2014

Kolejny numer Głosu Raciąża

Raciąż

         Ukazał się kolejny numer Głosu Raciąża. Tradycyjnie gazeta w wydaniu papierowym dostępna jest w Urzędzie Gminy oraz w wydaniu elektronicznym w zakładce&...

11.03.2014

XXXVI Sesja Rady Gminy Raciąż

Raciąż

      Uprzejmie zawiadamiam, że XXXVI Sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Jaworski  ...

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dot...

  Dotyczy: projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż’’ nr POIG.08.03.00-14-092/12 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi prior...

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – „Przyjazne Mazowsze”  wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnyc...

Serdecznie zapraszamy beneficjentów działania „Małe Projekty”, którzy są w trakcie lub zakończyli realizację projektu i planują złożyć wniosek o płatność. ...

12.02.2014

Kolejny numer Głosu Raciąża

Raciąż

...

25.02.2014r. tradycyjnie w Zespole Szkół Podstawowych w Starym Gralewie odbyła się „Choinka szkolna”. Dzieci z Ośrodka Edukacji Przedszkolnej oraz oddziałów przedszkolnych, zaprezentowały część artystyczną z okaz...

  Przyjmowane są zgłoszenia chętnych na udział w kursie chemizacyjnym w celu uzyskania zaświadczenia na opryskiwacze. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr 23 663 07 55 oraz w Urzędzie Gminy Raciąż w pokoju nr 1....

  Osoby z terenu Gminy Raciąż zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe – eternit), oraz odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest...

Świadczenie usług dostępu do Internetu w ramach realizacji projektu pod nazwą „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż”   Dostęp do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu Dostępu do Int...

04.02.2014

Odśnieżanie dróg gminnych

Raciąż

Odśnieżanie dróg gminnych...

    OSTRZEŻENIE Nr 14 z dnia 29.01.2014 godz. 11:26   Zjawisko/Stopień zagrożenia: Zawieje/zamiecie śnieżne/1   Obszar: województwo mazowieckie   Ważność: od godz. 12:00 dnia 29.01.2014 do godz. 12:00...

28.01.2014

XXXV Sesja Rady Gminy Raciąż

Raciąż

      Uprzejmie zawiadamiam, że XXXV Sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się dnia 5 lutego 2014 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Jaworski  ...