Media

....

Aktualności - mazowieckie

21.11.2013

Kolejny numer Głosu Raciąża

Raciąż

         Ukazał się kolejny numer Głosu Raciąża. Tradycyjnie gazeta w wydaniu papierowym dostępna jest w Urzędzie Gminy oraz w wydaniu elektronicznym w zakładce Głos R...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciążu informuje, że od dnia 01 listopada 2013r. świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze wypłacane będą 29 każdego miesiąca. Jeśli dzień wypłaty przypada w dzień ustawowo wolny od p...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 301058W Złotopole - Szapsk -Budki od km 0+000 do km 2+833 , o długości 2833 m - ETAP II. Wykaz robot przewidzianych do wykonania w II etapie: Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitum...

„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż”  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjn...

Uprzejmie informuję, że od dnia 16 października 2013 roku zmieniły się zasady obsługi numeru alarmowego 112. Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 z terenu powiatu płońskiego są odbierane przez operatora Centrum Powiadamiania Ratun...

28.10.2013

Kolejny numer Głosu Raciąża

Raciąż

         Ukazał się kolejny numer Głosu Raciąża. Tradycyjnie gazeta w wydaniu papierowym dostępna jest w Urzędzie Gminy oraz w wydaniu elektronicznym w zakładce Głos Raci...

  Na terenie Gminy Raciąż w ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, od dnia 21 października 2013r. nieodpłatnie zbierane są odpady wielkogabarytowe – zużyte meble. Przedmiotowe odpady do odebrania zgłosiło 50 mies...

Galeria zdjęć z obchodów 70-tej rocznicy egzekucji pomordowanych Polaków w Gralewie...

Wójt Gminy Raciąż ogłasza nabór wniosków w ramach projektu: "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Raciąż"   Gmina Raciąż rozpoczęła realizację działań przewidzianych do wykonania ...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi oznaczonej nr ewid. działki 105 i 202 w m. Koziebrody, o długości 177 m. Wykaz robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania: roboty przygotowawcze; podbudowa; odwodnienie; nawierzch...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi oznaczonej nr działki 158 w m. Stare Gralewo o długości 107,50 m. Wykaz robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania: roboty przygotowawcze; podbudowa; odwodnienie; nawierzchnia (warstwa do...

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 301015W w m. KODŁUTOWO od km 0+000 do km 0+479 I etap. Wykaz robot przewidzianych do wykonania w ramach zadania: roboty przygotowawcze; roboty ziemne; odwodnienie; podbudowa; nawierzc...

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego do projektu w ramach projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w ra...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Zapytania ofertowego z 05.09.2013 r. Nazwa zadania: Dostawa materiałów piśmiennych i edukacyjnych dla uczestników seminarium   w związku z realizacją projekt...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: Zapytania ofertowego z 04.09.2013 r. Nazwa zadania: Przeprowadzenie seminarium dla rodziców i nauczycielek Ośrodków Edukacji Przedszkolnej (Punktów Przedszkoln...

Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne, obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych w ramach projektu ,,Indywidualna praca z uczniem gwarancją jego rozwoju w okresie od 1 października 2013 r. do 3...

17.09.2013

Kolejny numer Głosu Raciąża

Raciąż

         Ukazał się kolejny numer Głosu Raciąża. Tradycyjnie gazeta w wydaniu papierowym dostępna jest w Urzędzie Gminy oraz w wydaniu elektronicznym w zakładce Głos Racią...

13.09.2013

XXXI Sesja Rady Gminy Raciąż

Raciąż

      Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI Sesja Rady Gminy Raciąż odbędzie się dnia 25 września 2013 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raciąż. Przewodniczący Rady Gminy Jarosław Jaworski &n...

11.09.2013

Bezpłatne porady prawne!

Raciąż

  Urząd Gminy Raciąż informuje, że dnia: 18 września 2013r. (środa) w godzinach od 800 do 1130 w siedzibie Urzędu Gminy (sala konferencyjna) bezpłatnie będzie pełnił dyżur prawnik z Punktu Porad Prawnych i Obywat...